Personale

Herunder kan du se en liste over personalet i alles Lægehus Fjerritslev udover lægerne:

Konsultationssygeplejeske: Heidi

Konsultationssygeplejeske: Nanna

Sygeplejerske: Anna

Sygeplejerske: Betina

Sygeplejerske: Christina

Sygeplejerske: Maria

Jordemoder: Lise

Lægesekretær: Carina

Praksismanager: Rikke

 

 

Vi har som primære mål at sikre kontinuitet og sammenhæng i vores patientforløb, derfor varetages dine forløb hos os primært af faste og kompetente sygeplejersker. Vores sygeplejersker fungerer som tovholder og bindeled mellem dig og lægen. Du vil naturligvis møde lægen, når der er behov for dette.

 

 

– ris og ros bedes sendes til Fjerritslev@alleslaegehus.dk